El Centre i Parc de la Gola

divendres, 27 de novembre del 2020

Els racons de la Gola (III)

  Per acabar ,de moment,  el fil dels racons de la Gola, avui xerrarem dels accessos al parc, de la zona de garriga i pinar i el que anomenam com el camp de repoblació.

Itineraris i entrades


    La Gola té dos itineraris oficials; un principal que recorre gairebé perimetralment la zona humida, ficant-se una micona dins la garriga i el pinar ( en groc al mapa), i un tirany (en rosa al mapa) que enllaça l'itinerari principal, prop del segon pont, amb la carretera  Alcúdia-Formentor (Ma-2220). 

En aquest segon itinerari tenim a un costat el camp de repoblació i a l'altre el pinar.

Es pot accedir a la Gola per 7 punts: 

-la barrera de fusta de la Ma-2220

-l'entrada des del torrent de Síller

-l'entrada des de l'aparcament

-l'entrada pel carrer Temple Fielding, carrer  Gambí, carrer Escandall i carrer Timó.


Pinar, garriga i zona de repoblació


    Si des del centre d'informació seguim l'itinerari principal, passats els dos primers ponts de fusta ja entram de ple a la zona de pinar i garriga, el segon hàbitat en importància que trobam a la Gola. És una zona rica en vegetació arbustiva com mata (Pistacia lentiscus), murta (Myrtus communis), aladern (Phillyrea angustifolia), llampúdol (Rhamnus alaternus), estepa llimonenca (Cistus monspeliensis) etc. I on l'arbre predominant és el pi blanc (Pinus halepensis). La vegetació densa permet el refugi i nidificació de les aus, i els fruits dels arbusts i insectes que atreu són importants per l'alimentació dels ocells de la zona, per això és una àrea igualment sensible i de la que se n'ha de fer un bon ús.

    Part de l'itinerari principal que passa pel pinar i garriga.


La zona de repoblació és com anomenam als antics camps de conreu que es troben entre el torrent de Síller i el pinar. Varen ser objecte d'un projecte de repoblació amb diferents espècies vegetals tant de bosc de ribera com de bosc mediterrani, per tant hi trobam àrees molt obertes amb pins i arbusts en creixement i també algunes zones que s'inunden en episodis de pluges intenses. Va ser el lloc que va triar una parella de Picaplatges petit (C.dubius) per nidificar fa uns anys, també on hi crien les Butxaquetes (C.juncidis) i Vitracs (S.rubicola), i zona de campeig de rapinyaires com el Xoriguer (F.tinnunculus) per posar alguns exemples. Aquest camp és molt utilitzat pels passejadors de cans, als qui demanam especial cura durant  la primavera, quan hi nidifiquen els ocells.

    Àrea més oberta del camp de repoblació

    Tirany que arriba a la carretera Ma2220.

    Més info CTO La Gola
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els racons de la Gola (III)

  Per acabar ,de moment,  el fil dels racons de la Gola, avui xerrarem dels accessos al parc, de la zona de garriga i pinar i el que anomena...